جستجو
Filters

روباه و راکون نمدی

در ادامه آموزش های نمد دوزی امروز روش دوخت دو عروسک نمدی زیبای دیگر را به شما عزیزان آموزش می دهیم. در آموزش امروز، دوخت روباه نمدی و راکون نمدی را یاد می گیریم.

عروسک نمدی

 

وسایل مورد نیاز:

پارچه نمدی

نخ گلدوزی

الیاف مصنوعی

 

شروع آموزش و دوخت عروسک نمدی:

ابتدا الگو را از اینجا دانلود نمایید.

تکه ها را روی پارچه برش بزنید.

1-      دم ها را روی تکه اصلی بدن حیوانات قرار داده و با سوزن ته گرد ثابت کنید. دور تا دور دم را بدوزید.

2-      تکه سفید صورت روباه را در جا خود بدوزید. تکه سفید دم را هم در جای خود بدوزید.

3-      تکه های روی دم راکون را هم در جای خود قرار داده و دور تا دور آن را بدوزید.

4-      برای تزئین روباه، کوک هایی روی گوش روباه بدوزید.

5-      تکه های صورت راکون و بینی آن را نیز بدوزید. کوک هایی برای تزئین گوش و بدن راکون بدوزید.

حیوان نمدی

 

6-      خطوط روی بینی روباه را ساتن دوزی کنید.

7-      چشم های روباه را نیز به همین روش بدوزید.

8-      برای دوخت چشم های راکون از دوخت گره فرانسوی استفاده کنید.

9-      اکنون تکه های جلوی بدن هر دو حیوان، آماده شده است. دو بدنه را روی تکه پارچه ای همرنگ زمینه قرار دهید. دور تا دور آن را بدوزید. قسمت پایین بدن را برای پر کردن عروسک با الیاف باز بگذارید.

الگوی عروسک

 

10 – بعد از دوخت دور تا دور بدن حیوانات، پارچه اضافی دور عروسک را ببرید. فقط قسمت پایین را باقی بگذارید.

11 – از قسمت باز گذاشته شده، داخل عروسک را با الیاف پر کنید.

12 – پایین عروسک را بدوزید و سپس تکه اضافی را برش بزنید.

13 – با استفاده از الگوی قلب، به همین ترتیب، قلب را هم آماده کنید.

14 – قلب را بین دو عروسک قرار داده و با چند کوک، از پشت به هم ثابت کنید.

الگوی حیوان

 

حیوانات نمدی شما آماده شد. در صورت تمایل می توانید به هر ترتیبی که دوست دارید عروسک ها را در کنار هم بدوزید.

نمددوزی

نظر شما
نظرات کاربران
07/04/2019 02:07 ب.ظ
<script>alert("hi")</script>
آرشیو بلاگ